ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดท่าเรียบ นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มี"

ผู้บริหาร

นายชิตพล เวินเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียน วัดท่าเรียบ

พบข้อมูล: 195 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
11647 โรงเรียน บ้านเสม็ด "สถาปัตย์อนุสรณ์" เสม็ด ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
11678 โรงเรียน บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด โคกอะโตด ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 044-630159
11713 โรงเรียน วัดวนาสันต์ (โศกนากสามัคคี) โศกนาค แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 044-630239
11730 โรงเรียน อนุบาลแคนดง เทพสัมพันธ์ แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 044-616713
11731 โรงเรียน บ้านหนองการะโก หนองการะโก แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782091
11732 โรงเรียน วัดราษฏร์สามัคคี ซองแมว แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
11733 โรงเรียน บ้านสระบัว ประชาแสนสุข แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782092
11734 โรงเรียน บ้านซาด หัวหนองแคน สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 044-782098
11735 โรงเรียน บ้านหนองสรวง หนองสรวง สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 044-630426
11736 โรงเรียน บ้านงิ้ว บ้านงิ้ว สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
11737 โรงเรียน บ้านยางทะเล ยางทะเล แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
11738 โรงเรียน บ้านโนนกลาง นาแซง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782093
11739 โรงเรียน บ้านกระทุ่มเครือ หนองกระทุ่ม แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782099
11740 โรงเรียน บ้านดงพลอง บ้านหนองใหญ่ ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782094
11741 โรงเรียน บ้านป่าหนาม ป่าหนาม ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782320
11742 โรงเรียน บ้านกระทุ่มจานสามัคคี บ้านกระทุ่ม ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 044-630173
11743 โรงเรียน บ้านขามพิมาย ขาม ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 044-780914
11744 โรงเรียน บ้านตะแบงสามัคคี บ้านตะแบง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 044-630174
11745 โรงเรียน บ้านปอแดง ปอแดง บ้านหัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
11746 โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก บ้านหัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 044-782329